I love to talk, but since I don't really have all the time to make kwento instead of just using my mouth I use my fingers to tell my stories through writing or blogging if you can call this blogging heheheh.
1st New Year na hindi kami kumpleto #Throwback #OFWsiAma #DubaiMoments

1st New Year na hindi kami kumpleto #Throwback #OFWsiAma #DubaiMoments

Posted
13 hours ago
Nyelfie bago matulog. #TheFanEffect #GandangGandaSaBuhok #DiPaTaposAngPuyatan

Nyelfie bago matulog. #TheFanEffect #GandangGandaSaBuhok #DiPaTaposAngPuyatan

Posted
15 hours ago
Nyelfie ng nasobrahan ng borlog hahaha #PaminsanLang #PagbigyanNa

Nyelfie ng nasobrahan ng borlog hahaha #PaminsanLang #PagbigyanNa

Posted
1 day ago
I want more of #JooJoongWon and #TaeGongShil #MastersSun #Finale #SoJiSub #GongHyoJin

I want more of #JooJoongWon and #TaeGongShil #MastersSun #Finale #SoJiSub #GongHyoJin

Posted
1 day ago
Love your own #ILoveMyself #CarolRosetti #StripedDress

Love your own #ILoveMyself #CarolRosetti #StripedDress

Notes
3
Posted
1 day ago
Love yourself friends hihihi #ILoveMyself #StripedDress #NagkataonLang #CarolRosetti

Love yourself friends hihihi #ILoveMyself #StripedDress #NagkataonLang #CarolRosetti

Posted
1 day ago
Very useful ang payong, bukod sa proteksyon ito mula sa ulan maaari mo rin itong gamiting shield laban sa napakalamig na aircon sa opisina. Orginal idea by @aellona wahaha #LateUpload #PuyatanLang #Kulitan #Pampagising

Very useful ang payong, bukod sa proteksyon ito mula sa ulan maaari mo rin itong gamiting shield laban sa napakalamig na aircon sa opisina. Orginal idea by @aellona wahaha #LateUpload #PuyatanLang #Kulitan #Pampagising

Posted
1 day ago
3 ways to wear your Banaca Piece according to your Body Shape #PuyatanLang #Kulitan #Pampagising #Prep #EBC #Net25SpecialCoverage

3 ways to wear your Banaca Piece according to your Body Shape #PuyatanLang #Kulitan #Pampagising #Prep #EBC #Net25SpecialCoverage

Posted
3 days ago
Breakfast after 48 years wahaha #TheEyditors #Duty #EBC #Net25SpecialCoverage #CiudadDeVictoria #Inauguration

Breakfast after 48 years wahaha #TheEyditors #Duty #EBC #Net25SpecialCoverage #CiudadDeVictoria #Inauguration

Posted
3 days ago
On duty: SP, Audioman and Eyditor #EBCStudio #Net25SpecialCoverage #CiudadDeVictoria #Inauguration #PhilippineArena #INC100 #IglesiaNiCristo #IglesiaNiCristoCentennial

On duty: SP, Audioman and Eyditor #EBCStudio #Net25SpecialCoverage #CiudadDeVictoria #Inauguration #PhilippineArena #INC100 #IglesiaNiCristo #IglesiaNiCristoCentennial

Posted
3 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter